TPI-screening

De start van onze Fysieke Golftraining is de TPI-screening. Hiermee kunnen we uw fysieke conditie in kaart brengen en uw golfswing beoordelen. De screening bestaat uit:

  • Een assessment van de golfswing-analyse
  • Een algemene indruk van uw gezondheid

Voor een complete fysieke screening bekijken we zowel uw stabiliteit, mobiliteit en 'motor control' als uw kracht en uithoudingsvermogen.
 

Body-swing connection

Een belangrijk uitgangspunt van de TPI-screening is de 'body-swing connection' wat inhoudt dat uw fysieke (on)mogelijkheden voor een belangrijk deel bepalen hoe u de golfswing uitvoert. Hierbij kijken we naar drie onlosmakelijke componenten van een soepele golfswing: uw stabiliteitmobiliteit en coördinatie.

Dit zijn echter niet de enige pijlers die in de golfsport tellen. De nieuwe generatie golfers zorgen voor zowel een mentale als fysieke conditie. Hierdoor is de samenwerking tussen golfprofessionals en TPI-fysiotherapeuten steeds belangrijker en intensiever geworden.
 

Belangrijke aspecten TPI-screening

Er zijn diverse belangrijke aspecten bij een TPI-screening te herkennen. Zo wordt onder andere de mobiliteit gemeten met de 'overhead deep squat-test' een belangrijke test uit het TPI-concept. Uit de gegevens die met een TPI-screening worden verzameld, blijkt dat een niet goed uitgevoerde squat een belangrijke voorspeller is voor diverse golffouten

Uit onderzoek blijkt dat 45% van de golfamateurs (18.994 respondenten) moeite heeft met de squat. Met de TPI-test ziet u niet alleen hoe uw squat scoort, maar krijgt u ook verbetertips.

Meer weten over de TPI-screening? Bel of mail ons!